Jakość i środowisko

Firma Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność zgodnie ze standardami międzynarodowych norm ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 oraz specyficznymi wymaganiami Klientów.

Zapewnienie jakości

Jakość jest naturalnym i nieodłącznym aspektem wizji i strategii operacyjnej naszej firmy Główną wytyczną kierujaca zespół w trakcie pracy jest idea ciągłego doskonalenia zgodnie z cyklem PDCA oraz filozofią Kaizen. W związku z tym, wdrożony Zintegrowany System Zarządzania przez Jakość, przenika wszystkie aspekty naszej działalności, koncentrując się na spełnieniu oczekiwań naszych Klientów z poszanowaniem lokalnej Społeczności oraz środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo naszych wyrobów jest osiągnięte poprzez selektywny wybór dostawców surowców i komponentów oraz optymalizację procesów technologicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości produkcji opiera się na ciągłym monitoringu każdego etapu procesu w celu uzyskania potwierdzenia spełnienia określonego standardu Klienta oraz wymagań norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

ZSZ podlega cyklicznym nadzorom jednostek certyfikujących, Klientów oraz wewnętrznym kontrolom zgodnie z normami ISO 9001:2015/ IATF16949:2016, ISO 14001:2015.

Środowisko

Podstawowym założeniem cechującym naszą działalność jest prowadzenie działalności produkcyjnej, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Przyświeca nam idea efektywnego zarządzania zasobami środowiska poprzez:

-    wykorzystanie w produkcji technologii przyjaznych środowisku,

-    realizacja programów środowiskowych ukierunkowanych na zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko tj.:

  • redukcję ilości wytwarzanych odpadów oraz ich recykling,
  • zmniejszenie emisji LZO do atmosfery
  • poprawę efektywności energetycznej procesów,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników

Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o. jako firma produkcyjna zwraca szczególną uwagę na  dbałość o zasoby, deklarując w przejrzysty sposób wykorzystywane surowce do swojej produkcji oraz monitorując cykl życia wytworzonych produktów.

Firma opracowała wewnątrzzakładową procedurę gospodarki odpadami produkcyjnymi, której podstawowym założeniem jest podejmowanie działań pozwalających na  ograniczaniu wytwarzania odpadów, a w następnych krokach ich odzyskiwania i utylizacji. Ponadto określone zostały również aspekty środowiskowe we wszystkich obszarach firmy zgodnie z którymi wprowadzono dodatkowy monitoring procesów.

Firma regularnie monitoruje swoje oddziaływanie na środowisko prowadząc pomiary środowiskowe, współpracując z lokalnymi urzędami, regularnie sporządzając sprawozdania ze swojej działalności.

Do przestrzegania postaw proekologicznych, firma zachęca swoich pracowników, dostawców oraz wszystkie zainteresowane strony.

System zarządzania środowiskowego nadzorowany jest przez jednostkę certyfikującą oraz wewnętrzne audity środowiskowe zgodnie ze standardem normy ISO 14001:2015.