Boryszew Automotive Plastics

Boryszew Automotive Plastics (BAP) stanowi ważną część jednej z największych grup przemysłowych w Polsce. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinach – tworzą bardzo ważny kapitał i wpływają na sukces naszej Spółki oraz całej Grupy Boryszew.

Jednym z kluczowych założeń Boryszew Automotive Plastics jest nieustanny rozwój, który obejmuje również wzmacnianie kompetencji naszych pracowników, poprzez różnego rodzaju narzędzia. Mogą oni uczestniczyć w ważnych i interesujących projektach, mają możliwość zdobywania wiedzy i zawodowego doświadczenia z dedykowanych dla nich szkoleń, a także czerpać z unikalnego know-how, które przekazują im nasi wieloletni pracownicy. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Grupą, która stale poszukuje nowych członków zespołu zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Organizujemy programy stażowe, które pozwalają nam dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Studenci i absolwenci szkół wyższych otrzymują u nas możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, przekuwając ją w praktyczne kompetencje. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowych pracowników, którzy chcą od podstaw uczyć się w BAP.

Aktualne oferty pracy

Brak ofert. Zapraszamy wkrótce.